Bob Ong’s quote

PAG-IBIG (LOVE)

“Kung hindi mo mahal ang isang tao, wag ka nang magpakita ng motibo para mahalin ka nya..” (If you don’t love a person, don’t give a motive for him/her to love you)

“Lahat naman ng tao sumeseryoso pag tinamaan ng pagmamahal. Yun nga lang, hindi lahat matibay para sa temptasyon.” (Everybody gets serious if they are truly in love. However, not everybody is strong in temptations)

“Gamitin ang puso para alagaan ang taong malapit sayo. Gamitin ang utak para alagaan ang sarili mo.” (Use your heary to take care those people you care about. Use your head to take care of yourself)

“Huwag mong bitawan ang bagay na hindi mo kayang makitang hawak ng iba.” (Don’t let go of something you don’t want to use holding by other people).

“Huwag mong hawakan kung alam mong bibitawan mo lang.” (Don’t hold something that you know you will just let go)

“Huwag na huwag ka hahawak kapag alam mong may hawak ka na.” (Don’t hold on to something if you know you’re already holding one)

“Parang elevator lang yan eh, bakit mo pagsisiksikan ung sarili mo kung walang pwesto para sayo. Eh meron naman hagdan, ayaw mo lang pansinin.”( It is just like an elevator. Why push yourself if there’s no place for you. There is a stair, you just ignore it.)

“Kung maghihintay ka nang lalandi sayo, walang mangyayari sa buhay mo.. Dapat lumandi ka din.”(If you will just wait for someone to flirt with you, nothing will happen to your life.You should also flirt)

“Pag may mahal ka at ayaw sayo, hayaan mo. Malay mo sa mga susunod na araw ayaw mo na din sa kanya, naunahan ka lang.” (If you like someone and he/she does’t like you, let it be. Who knows in the next day, you don’t like him/her also,it so happens, he/she felt it first)

“Hiwalayan na kung di ka na masaya. Walang gamot sa tanga kundi pagkukusa.”(Leave him/her if you’re not happy anymore.There is no cure for stupid only initiative)

“Pag hindi ka mahal ng mahal mo wag ka magreklamo. Kasi may mga tao rin na di mo mahal pero mahal ka.. Kaya quits lang.”(If the person you love doesn’t love you back, don’t complain. Because there are also people that you don’t love but they love you. So it’s even.)

“Bakit ba ayaw matulog ng mga bata sa tanghali? alam ba nilang pag natuto silang umibig e hindi na sila makakatulog kahit gusto nila? (Why do children don’t want to take a nap in the afternoon?Do they know if they learn to love, they cannot sleep even if they want to)

“Hindi lungkot o takot ang mahirap sa pag-iisa kundi ang pagtanggap na sa bilyon-bilyong tao sa mundo, wala man lang nakipaglaban upang makasama ka.” (Not sadness or fear is the difficult part of being alone. It is the acceptance that out of billions of people in the world, there is nobody who even tried to fight just to be with you)

“Kung nagmahal ka ng taong di dapat at nasaktan ka, wag mong sisihin ang puso mo. Tumitibok lang yan para mag-supply ng dugo sa katawan mo. Ngayon, kung magaling ka sa anatomy at ang sisisihin mo naman ay ang hypothalamus mo na kumokontrol ng emotions mo, mali ka pa rin! Bakit? Utang na loob! Wag mong isisi sa body organs mo ang mga sama ng loob mo sa buhay! Tandaan mo: magiging masaya ka lang kung matututo kang tanggapin na hindi ang puso, utak, atay o bituka mo ang may kasalanan sa lahat ng nangyari sayo, kundi IKAW mismo!” (If you love somebody that doesn’t deserve you and you got hurt, don’t blame your heart. Your heart is only beating to supply blood to your body. Now if you’re good at anatomy and blame your hypothalamus that controls your emotions, you’re wrong again. Why?For Christ sake, don’t blame all of your body organs for your pains in your life. Remember this, you will only be happy, if you learn that not your heart,brain,liver or intestines has nothing to do with all the things that happens in your life because IT IS YOURSELF!)

PAG-AARAL (STUDIES)

“Mag-aral maigi. Kung titigil ka sa pag-aaral, manghihinayang ka pagtanda mo dahil hindi mo naranasan ang kakaibang ligayang dulot ng mga araw na walang pasok o suspendido ang klase o absent ang teacher. (Haaay, sarap!).”(Study hard.Because if you will stop, you will regret when you get old that you never experienced the joy brought by no classes or suspension of classes or teachers being absent)

“Nalaman kong marami palang libreng lecture sa mundo, ikaw ang gagawa ng syllabus. Maraming teacher sa labas ng eskuwelahan, desisyon mo kung kanino ka magpapaturo. Lahat tayo enrolled ngayon sa isang university, maraming subject na mahirap, pero dahil libre, ikaw ang talo kung nag-drop ka. Isa-isa tayong ga-graduate, iba’t-ibang paraan. tanging diploma ay ang mga alaala ng kung ano mang tulong o pagmamahal ang iniwan natin sa mundong pinangarap nating baguhin minsan…” (You learned that there are free lectures in the world, and it is you who will make the syllabus. There are a lot of teachers outside school, it is your decision who you will choose to teach you. All of us are enrolled now in a university, there are a lot of free subjects that are difficult, but because it is free, it is your lost if you drop.One by one we will graduate, in different ways. Our only diploma are the memories of whatever help or love that we left in this world that we once tried to change)

“Hikayatin mo lahat ng kakilala mo na magkaroon ng kahit isa man lang paboritong libro sa buhay nila. Dahil wala nang mas kawawa pa sa mga taong literado pero hindi nagbabasa.”(Encourage everybody to have at least one favorite book in their life. Because there will be more wretched than those people who are literate but doesn’t read)

“dalawang dekada ka lang mag-aaral. kung ‘di mo pagtityagaan, limang dekada ng kahirapan ang kapalit. sobrang lugi. kung alam lang ‘yan ng mga kabataan, sa pananaw ko ehh walang gugustuhing umiwas sa eskwela.” (You will only study for two decades. If you will not persevere, five decade of poverty will substitute.If the youth only knows about this, I believe no one will avoid school)

BUHAY (IN GENERAL) (LIFE)

“nalaman kong hindi final exam ang passing rate ng buhay. hindi ito multiple choice, identification, true or false, enumeration or fill-in-the- blanks na sinasagutan kundi essay na isinusulat araw-araw. Huhusgahan ito hindi base sa kung tama o mali ang sagot, kundi base sa kung may kabuluhan ang mga isinulat o wala. Allowed ang erasures.” ( I’ve learned that final exam isn’t the passing rate of life. It is not multiple choice, identification, true or false, enumeration or fill-in-the- blanks that is being answered but and essay that we write everyday. It will be judged not based whether we have right or wrong answer but based on the value of what we write. Erasures are allowed)

“Kumain ka na ng siopao na may palamang pusa o maglakad sa bubog nang nakayapak, pero wag na wag kang susubok mag-drugs. Kung hindi mo kayang umiwas, humingi ka ng tulong sa mga magulang mo dahil alam nila kung saan ang mga murang supplier at hindi ka nila iisahan.” (You can eat a siopao with a pad of cat or walk in broken glasses without foot cover but never ever try drugs. If you cannot avoid it, seek help of your parents. Because they know cheaper supplier and they will never cheat on you)

“Mangarap ka at abutin mo. Wag mong sisihin ang sira mong pamilya, palpak mong syota, pilay mong tuta, o mga lumilipad na ipis. Kung may pagkukulang sa’yo mga magulang mo, pwde kang manisi at maging rebelde. Tumigil ka sa pag-aaral, mag-asawa ka, mag-drugs ka, magpakulay ka ng buhok sa kili-kili. Sa banding huli, ikaw din ang biktima. Rebeldeng walang napatunayan at bait sa sarili.” (Dream and strive to achieve it. Don’t blame your broken family, your useless boyfriend/girlfriend, crippled puppy or flying cockroaches. If your family has shortcomings to you,you can blame and rebel. Stop studying, marry someone, do drugs, dye your armpit hair. In the end, you will be the victim. A rebel that doesn’t prove anything and has good reason to yourself)

“Tuparin ang mga pangarap. Obligasyon mo yan sa sarili mo. Kung gusto mo mang kumain ng balde-baldeng lupa para malagay ka sa Guinness Book of World Records at maipagmalaki ng bansa natin, sige lang. Nosi balasi. wag mong pansinin ang sasabihin ng mga taong susubok humarang sa’yo. Kung hindi nagsumikap ang mga scientist noon, hindi pa rin tayo dapat nakatira sa jupiter ngayon. Pero hindi pa rin naman talaga tayo nakatira sa jupiter dahil nga hindi nagsumikap ang mga scientist noon. Kita mo yung moral lesson?” (Achieve your dream. It is your obligation to yourself.If you want to eat tons of soil so you will be included in the Guiness book of record so our country will be proud of you, go ahead.Who the hell are they.Ignore whatever the people will say to stop you. If the scientists before didn’t strive, we are not living in Jupiter now. But we are not living in Jupiter now because the scientists before didn’t strive harder. Do you see the moral lesson?)

“Nalaman kong habang lumalaki ka, maraming beses kang madadapa. Bumangon ka man ulit o hindi, magpapatuloy ang buhay, iikot ang mundo, at mauubos ang oras.” (I learned that as we grow, you will stumble a lot of times. Whether you get up or not, life will continue, the earth will still revolve and time will be exhausted)

HALO-HALO (ANYTHING)

“Wag magmadali sa pag-aasawa. Tatlo, lima, sampung taon sa hinaharap, mag-iiba pa ang pamantayan mo at maiisip mong di pala tamang pumili ng kapareha dahil lang sa kaboses niya si Debbie Gibson o magaling mag-breakdance. Totoong mas importante ang kalooban ng tao higit anuman. Sa paglipas ng panahon, maging ang mga crush ng bayan sa eskwelahan e nagmumukha ring pandesal. Maniwala ka.” (Don’t rush in marriage. Three, five or ten years from now, your standard will change and you will realize that it is not right to choose a partner just because she sounded like Debbie Gibson or can do break dancing. It is true that character is still more important. As the time passes, even your school heartrobs will look like bread. Believe me)

“ayokong nasasanay sa mga bagay na pwede namang wala sa buhay ko.” ( I don’t want to get used of the things that I will lose eventually)

“hinahanap mo nga ba ako o ang kawalan ko?” ( Are you look for me or my absence?)

“hindi dahil sa hindi mo naiintindihan ang isang bagay ay kasinungalingan na ito. at hindi lahat ng kaya mong intindihin ay katotohanan. ” (Not because you cannot understand something, it is already a lie. And not all you can understand is truth)

“Sabi nila, sa kahit ano raw problema, isang tao lang ang makakatulong sa’yo – ang sarili mo. Tama sila. Isinuplong ako ng sarili ko. Kaya siguro namigay ng konsyensya ang Diyos, alam niyang hindi sa lahat ng oras e gumagana ang utak ng tao.” (They said that in any problem,  there is only one person who can help you- IT IS YOURSELF. They are right. I surrendered myself. Maybe that is why God gave conscience, because he knows not all the time our brains are functioning.)

“Obligasyon kong maglayag, karapatan kong pumunta sa kung saan ko gusto, responsibilidad ko ang buhay ko.” (It’s my obligation to sail, it is my right to go to anywhere I want to go, my life is my responsibility)

“Masama akong tao, tulad mo, sa parehong paraan na mabuti kang tao, tulad ko.” (I am a bad person, like you, in the same way that you’re a good person like me)

“Mas mabuting mabigo sa paggawa ng isang bagay kesa magtagumpay sa paggawa ng wala.” (It is better to fail in doing something that win in doing nothing)

“iba ang walang ginagawa sa gumagawa ng wala.” (Doing nothing is different from not doing anything)

“iba ang informal gramar sa mali !!!” (Informal grammar is different from wrong grammar)

” Para san ba ang cellphone na may camera? Kung kailangan sa buhay un, dapat matagal na kong patay.” (What is the use of phones with camera? If it is really needed in life, I am already dead a long time ago)