Bob Ong’s quote

PAG-IBIG (LOVE)

“Kung hindi mo mahal ang isang tao, wag ka nang magpakita ng motibo para mahalin ka nya..” (If you don’t love a person, don’t give a motive for him/her to love you)

“Lahat naman ng tao sumeseryoso pag tinamaan ng pagmamahal. Yun nga lang, hindi lahat matibay para sa temptasyon.” (Everybody gets serious if they are truly in love. However, not everybody is strong in temptations)

“Gamitin ang puso para alagaan ang taong malapit sayo. Gamitin ang utak para alagaan ang sarili mo.” (Use your heary to take care those people you care about. Use your head to take care of yourself)

“Huwag mong bitawan ang bagay na hindi mo kayang makitang hawak ng iba.” (Don’t let go of something you don’t want to use holding by other people).

“Huwag mong hawakan kung alam mong bibitawan mo lang.” (Don’t hold something that you know you will just let go)

“Huwag na huwag ka hahawak kapag alam mong may hawak ka na.” (Don’t hold on to something if you know you’re already holding one)

“Parang elevator lang yan eh, bakit mo pagsisiksikan ung sarili mo kung walang pwesto para sayo. Eh meron naman hagdan, ayaw mo lang pansinin.”( It is just like an elevator. Why push yourself if there’s no place for you. There is a stair, you just ignore it.)

“Kung maghihintay ka nang lalandi sayo, walang mangyayari sa buhay mo.. Dapat lumandi ka din.”(If you will just wait for someone to flirt with you, nothing will happen to your life.You should also flirt)

“Pag may mahal ka at ayaw sayo, hayaan mo. Malay mo sa mga susunod na araw ayaw mo na din sa kanya, naunahan ka lang.” (If you like someone and he/she does’t like you, let it be. Who knows in the next day, you don’t like him/her also,it so happens, he/she felt it first)

“Hiwalayan na kung di ka na masaya. Walang gamot sa tanga kundi pagkukusa.”(Leave him/her if you’re not happy anymore.There is no cure for stupid only initiative)

“Pag hindi ka mahal ng mahal mo wag ka magreklamo. Kasi may mga tao rin na di mo mahal pero mahal ka.. Kaya quits lang.”(If the person you love doesn’t love you back, don’t complain. Because there are also people that you don’t love but they love you. So it’s even.)

“Bakit ba ayaw matulog ng mga bata sa tanghali? alam ba nilang pag natuto silang umibig e hindi na sila makakatulog kahit gusto nila? (Why do children don’t want to take a nap in the afternoon?Do they know if they learn to love, they cannot sleep even if they want to)

“Hindi lungkot o takot ang mahirap sa pag-iisa kundi ang pagtanggap na sa bilyon-bilyong tao sa mundo, wala man lang nakipaglaban upang makasama ka.” (Not sadness or fear is the difficult part of being alone. It is the acceptance that out of billions of people in the world, there is nobody who even tried to fight just to be with you)

“Kung nagmahal ka ng taong di dapat at nasaktan ka, wag mong sisihin ang puso mo. Tumitibok lang yan para mag-supply ng dugo sa katawan mo. Ngayon, kung magaling ka sa anatomy at ang sisisihin mo naman ay ang hypothalamus mo na kumokontrol ng emotions mo, mali ka pa rin! Bakit? Utang na loob! Wag mong isisi sa body organs mo ang mga sama ng loob mo sa buhay! Tandaan mo: magiging masaya ka lang kung matututo kang tanggapin na hindi ang puso, utak, atay o bituka mo ang may kasalanan sa lahat ng nangyari sayo, kundi IKAW mismo!” (If you love somebody that doesn’t deserve you and you got hurt, don’t blame your heart. Your heart is only beating to supply blood to your body. Now if you’re good at anatomy and blame your hypothalamus that controls your emotions, you’re wrong again. Why?For Christ sake, don’t blame all of your body organs for your pains in your life. Remember this, you will only be happy, if you learn that not your heart,brain,liver or intestines has nothing to do with all the things that happens in your life because IT IS YOURSELF!)

PAG-AARAL (STUDIES)

“Mag-aral maigi. Kung titigil ka sa pag-aaral, manghihinayang ka pagtanda mo dahil hindi mo naranasan ang kakaibang ligayang dulot ng mga araw na walang pasok o suspendido ang klase o absent ang teacher. (Haaay, sarap!).”(Study hard.Because if you will stop, you will regret when you get old that you never experienced the joy brought by no classes or suspension of classes or teachers being absent)

“Nalaman kong marami palang libreng lecture sa mundo, ikaw ang gagawa ng syllabus. Maraming teacher sa labas ng eskuwelahan, desisyon mo kung kanino ka magpapaturo. Lahat tayo enrolled ngayon sa isang university, maraming subject na mahirap, pero dahil libre, ikaw ang talo kung nag-drop ka. Isa-isa tayong ga-graduate, iba’t-ibang paraan. tanging diploma ay ang mga alaala ng kung ano mang tulong o pagmamahal ang iniwan natin sa mundong pinangarap nating baguhin minsan…” (You learned that there are free lectures in the world, and it is you who will make the syllabus. There are a lot of teachers outside school, it is your decision who you will choose to teach you. All of us are enrolled now in a university, there are a lot of free subjects that are difficult, but because it is free, it is your lost if you drop.One by one we will graduate, in different ways. Our only diploma are the memories of whatever help or love that we left in this world that we once tried to change)

“Hikayatin mo lahat ng kakilala mo na magkaroon ng kahit isa man lang paboritong libro sa buhay nila. Dahil wala nang mas kawawa pa sa mga taong literado pero hindi nagbabasa.”(Encourage everybody to have at least one favorite book in their life. Because there will be more wretched than those people who are literate but doesn’t read)

“dalawang dekada ka lang mag-aaral. kung ‘di mo pagtityagaan, limang dekada ng kahirapan ang kapalit. sobrang lugi. kung alam lang ‘yan ng mga kabataan, sa pananaw ko ehh walang gugustuhing umiwas sa eskwela.” (You will only study for two decades. If you will not persevere, five decade of poverty will substitute.If the youth only knows about this, I believe no one will avoid school)

BUHAY (IN GENERAL) (LIFE)

“nalaman kong hindi final exam ang passing rate ng buhay. hindi ito multiple choice, identification, true or false, enumeration or fill-in-the- blanks na sinasagutan kundi essay na isinusulat araw-araw. Huhusgahan ito hindi base sa kung tama o mali ang sagot, kundi base sa kung may kabuluhan ang mga isinulat o wala. Allowed ang erasures.” ( I’ve learned that final exam isn’t the passing rate of life. It is not multiple choice, identification, true or false, enumeration or fill-in-the- blanks that is being answered but and essay that we write everyday. It will be judged not based whether we have right or wrong answer but based on the value of what we write. Erasures are allowed)

“Kumain ka na ng siopao na may palamang pusa o maglakad sa bubog nang nakayapak, pero wag na wag kang susubok mag-drugs. Kung hindi mo kayang umiwas, humingi ka ng tulong sa mga magulang mo dahil alam nila kung saan ang mga murang supplier at hindi ka nila iisahan.” (You can eat a siopao with a pad of cat or walk in broken glasses without foot cover but never ever try drugs. If you cannot avoid it, seek help of your parents. Because they know cheaper supplier and they will never cheat on you)

“Mangarap ka at abutin mo. Wag mong sisihin ang sira mong pamilya, palpak mong syota, pilay mong tuta, o mga lumilipad na ipis. Kung may pagkukulang sa’yo mga magulang mo, pwde kang manisi at maging rebelde. Tumigil ka sa pag-aaral, mag-asawa ka, mag-drugs ka, magpakulay ka ng buhok sa kili-kili. Sa banding huli, ikaw din ang biktima. Rebeldeng walang napatunayan at bait sa sarili.” (Dream and strive to achieve it. Don’t blame your broken family, your useless boyfriend/girlfriend, crippled puppy or flying cockroaches. If your family has shortcomings to you,you can blame and rebel. Stop studying, marry someone, do drugs, dye your armpit hair. In the end, you will be the victim. A rebel that doesn’t prove anything and has good reason to yourself)

“Tuparin ang mga pangarap. Obligasyon mo yan sa sarili mo. Kung gusto mo mang kumain ng balde-baldeng lupa para malagay ka sa Guinness Book of World Records at maipagmalaki ng bansa natin, sige lang. Nosi balasi. wag mong pansinin ang sasabihin ng mga taong susubok humarang sa’yo. Kung hindi nagsumikap ang mga scientist noon, hindi pa rin tayo dapat nakatira sa jupiter ngayon. Pero hindi pa rin naman talaga tayo nakatira sa jupiter dahil nga hindi nagsumikap ang mga scientist noon. Kita mo yung moral lesson?” (Achieve your dream. It is your obligation to yourself.If you want to eat tons of soil so you will be included in the Guiness book of record so our country will be proud of you, go ahead.Who the hell are they.Ignore whatever the people will say to stop you. If the scientists before didn’t strive, we are not living in Jupiter now. But we are not living in Jupiter now because the scientists before didn’t strive harder. Do you see the moral lesson?)

“Nalaman kong habang lumalaki ka, maraming beses kang madadapa. Bumangon ka man ulit o hindi, magpapatuloy ang buhay, iikot ang mundo, at mauubos ang oras.” (I learned that as we grow, you will stumble a lot of times. Whether you get up or not, life will continue, the earth will still revolve and time will be exhausted)

HALO-HALO (ANYTHING)

“Wag magmadali sa pag-aasawa. Tatlo, lima, sampung taon sa hinaharap, mag-iiba pa ang pamantayan mo at maiisip mong di pala tamang pumili ng kapareha dahil lang sa kaboses niya si Debbie Gibson o magaling mag-breakdance. Totoong mas importante ang kalooban ng tao higit anuman. Sa paglipas ng panahon, maging ang mga crush ng bayan sa eskwelahan e nagmumukha ring pandesal. Maniwala ka.” (Don’t rush in marriage. Three, five or ten years from now, your standard will change and you will realize that it is not right to choose a partner just because she sounded like Debbie Gibson or can do break dancing. It is true that character is still more important. As the time passes, even your school heartrobs will look like bread. Believe me)

“ayokong nasasanay sa mga bagay na pwede namang wala sa buhay ko.” ( I don’t want to get used of the things that I will lose eventually)

“hinahanap mo nga ba ako o ang kawalan ko?” ( Are you look for me or my absence?)

“hindi dahil sa hindi mo naiintindihan ang isang bagay ay kasinungalingan na ito. at hindi lahat ng kaya mong intindihin ay katotohanan. ” (Not because you cannot understand something, it is already a lie. And not all you can understand is truth)

“Sabi nila, sa kahit ano raw problema, isang tao lang ang makakatulong sa’yo – ang sarili mo. Tama sila. Isinuplong ako ng sarili ko. Kaya siguro namigay ng konsyensya ang Diyos, alam niyang hindi sa lahat ng oras e gumagana ang utak ng tao.” (They said that in any problem,  there is only one person who can help you- IT IS YOURSELF. They are right. I surrendered myself. Maybe that is why God gave conscience, because he knows not all the time our brains are functioning.)

“Obligasyon kong maglayag, karapatan kong pumunta sa kung saan ko gusto, responsibilidad ko ang buhay ko.” (It’s my obligation to sail, it is my right to go to anywhere I want to go, my life is my responsibility)

“Masama akong tao, tulad mo, sa parehong paraan na mabuti kang tao, tulad ko.” (I am a bad person, like you, in the same way that you’re a good person like me)

“Mas mabuting mabigo sa paggawa ng isang bagay kesa magtagumpay sa paggawa ng wala.” (It is better to fail in doing something that win in doing nothing)

“iba ang walang ginagawa sa gumagawa ng wala.” (Doing nothing is different from not doing anything)

“iba ang informal gramar sa mali !!!” (Informal grammar is different from wrong grammar)

” Para san ba ang cellphone na may camera? Kung kailangan sa buhay un, dapat matagal na kong patay.” (What is the use of phones with camera? If it is really needed in life, I am already dead a long time ago)

The Ten Conyo–mandments

(By Gerry Avelino and Arik Abu)

1. Thou shall make gamit “make+pandiwa”

“Let’s make pasok na to our class!”
“Wait lang! I’m making kain pa!”
“Come on na, we can’t make hintay anymore!”

2. Thou shall make kalat “noh”, “di ba” and “eh” in your pangungusap

“I don’t like to make lakad in the baha nga, noh? Eh di ba it’s like, so
ewww, di ba?
“What ba? Stop nga being maarte noh!”
“Eh as if you want naman also, di ba?

3. When making describe a whatever, always say “It’s SO pang–uri!”

“It’s so malaki, you know, and so mainit!”
“I know right? So sarap nga eh!”
“You’re making me inggit naman, I’ll make bili nga my own burger.”

4. When you are lalaki, make parang punctuation “dude”, “tsong” or “pare”

“Dude, ENGANAL is so hirap, pare.”
“I know, tsong, I got bagsak nga in quiz one, eh.”

5. Thou shall know you know? I know right!

“My bag is so bigat today, you know.”
“I know, right! We have to make dala pa kase the jumbo Physics book eh!”

6. Make gawa the plural of pangalans like in English or Spanish

“I have so many tigyawats, oh!”

7. Like, when you can make kaya, always like. Like, I know right?

“Like it’s so init naman!”
“Yeah! The air–con, it’s like sira kase eh!”

8. Make yourself feel so galing by translating the last word of your
sentence, you know, your pangungusap?

“Kakainis naman in the LRT! How plenty tao, you know, people?”
”It’s so tight nga there, eh, you know, masikip?”

9. Make gamit of plenty of abbreviations, you know, daglat?

“Like OMG! It’s like traffic sa EDSA.”
“I know, right? It’s so kaka!”
“Kaka?”
“Kakaasar!”

10. Make gamit the pinakamarte voice and pronunciation you have para full
effect!

“I’m like, making aral at the Arrhneow!”
“Me naman, I’m from Lazzahl!”

Why teachers are stressed?

Do you wonder why teachers are so stressed? Please see some samples below…

Essay #1

Essay # 2

Math Equation # 1

Math Equation # 2

Math Equation # 3

Math Equation # 4

Math Equation # 5

One good reason for doing the right thing today is TOMORROW!

Dating Table

New words for 2008

1. BLAMESTORMING- Sitting around in a group, discussing why a deadline was missed or a project failed, and who was responsible.

2.SEAGULL MANAGER: A manager, who flies in, makes a lot of noise, craps on everything, and then leaves.

3.ASSMOSIS: The process by which some people seem to absorb success and advancement by kissing up to the boss rather than working hard

4.SALMON DAY: The experience of spending an entire day swimming upstream only to get screwed and die in the end.

5. CUBE FARM : An office filled with cubicles.

6.PRAIRIE DOGGING : When someone yells or drops something loudly in a cube farm, and people’s heads pop up over the walls to see what’s going on.

7. MOUSE POTATO : The on-line, wired generation’s answer to the couch potato.

8.SITCOMs: Single Income, Two Children, Oppressive Mortgage. What Yuppies get into when they have children and one of them stops working to stay home with the kids.

9.STRESS PUPPY: A person who seems to thrive on being stressed out and whiny.

10.SWIPEOUT: An ATM or credit card that has been rendered useless because magnetic strip is worn away from extensive use.

11.XEROX SUBSIDY: Euphemism for swiping free photocopies from one’s workplace.

12.IRRITAINMENT: Entertainment and media spectacles that are Annoying but you find yourself unable to stop watching them.

13. PERCUSSIVE MAINTENANCE:The fine art of whacking the crap out of an electronic device to get it to work again.

14. ADMINISPHERE : The rarefied organizational layers beginning just above the rank and file. Decisions that fall from the admonisher are often profoundly inappropriate or irrelevant to the problems they were designed to solve.

15. 404 : Someone who’s clueless. From the World Wide Web error Message ‘404 Not Found,’ meaning that the requested site could not be located.

16. GENERICA : Features of the American landscape that are exactly the same no matter where one is, such as fast food joints, strip malls, and subdivisions.

17.OHNOSECOND : That minuscule fraction of time in which you realize that you’ve just made a BIG mistake. (Like after hitting send on an email by mistake).

18.WOOFS: Well-Off Older Folks.

19. CROP DUSTING: Surreptitiously passing gas while passing through a Cube Farm.

Bitchy quotes

Be careful whose toes you step on today because they might be connected to the foot that kicks your ass tomorrow”

“I am free of all prejudices. I hate everyone equally.”-

My opinions may have changed, but not the fact that I’m right.

Those are my principles. If you don’t like them I have others.

I’m not anti-social, I just don’t like you”

“We are all going to hell, and I am driving the bus”

“You shouldn’t compare yourself to others they are more screwed up than you think.”

“The people you care most about in life are taken from you too soon and all the less important ones never go away.”

“I can either be your best friend or your worst enemy”.

We crush the caterpillars then complain there are no butterflies

I’m not a tease, Im just a reminder of what you can’t have

**If it doesn’t fit force it, if it breaks it needed replaced anyway*

“Enjoy life. There’s plenty of time to be dead.”

“I don’t want to achieve immortality thru my work. I want to achieve immortality thru not dying”

Ugliness is superior to beauty because it lasts.

I went on a diet, swore off drinking and heavy eating, and in fourteen days I lost two weeks

Don’t give other people a piece of your mind unless you can afford it.

Foresight is knowing when to shut your mouth before someone suggests it.

If you can smile when things go wrong, you have someone in mind to blame.

Madness takes its toll. Please have exact change

Good friends will help you move. REALLY good friends will help you move bodies.”

“If at first you don’t succeed, skydiving is not for you.”

“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”

“Lies circle the earth while Truth is still trying to put on its shoes.”

I wanna be different just like everyone else

Thou shall not kill. Thou shall not commit adultery. Don’t eat pork. I’m sorry, what was that last one?? Don’t eat pork. God has spoken. Is that the word of God or is that pigs trying to outsmart everybody?

It is better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt

I believe that imagination is more important than knowledge.

You can’t argue with a sick mind

You’re only young once, but you can be immature the rest of your life

If Barbie is so popular, why do you have to buy her friends?

I used to have a handle on life, but it broke

If at first you don’t succeed, destroy all evidence that you tried

I want to die in my sleep like my grandfather. Not screaming and yelling like the passengers in his car

Every piece of paper has two good sides… Unless you use magic marker then you’re fucked

When faced with a difficult task, pass it on to a lazy person and she’ll figure out an easier way to accomplish it.

“Dont underestimate the power of stupid people in large numbers”

A good friend will bail you out of jail, but a best friend will be in the next cell saying “that was fucking awesome

What do sheep count when they can’t sleep?

“Butchs are like roses, watch out for the pricks…

Stoners live and stoners die, and at the end they all get high, then soon the don’t succeed, FUCK IT ALL LETS SMOKE SOME WEED!

*Fighting for peace is like f***in for virginity*

It takes 42 muscles to frown and only four to extend my middle finger and tell you to bite me.

Do you believe in love at first site? Or should I walk by again
A wise monkey never monkies w/ another monkey’s monkey!

***Everyones entitled to be stupid but you are abusing the privilege***

Last night I was looking at the stars and I was wondering where the heck is my ceiling!

Did you fall down the ugly tree and hit every branch on your way down!
*They say true love hides behind every Corner…I must be walking in Circles! *

Im an angel! Honest! The horns are just there to keep the halo up straight!

4 out of 5 voices in my head say go back to sleep

FOR ALL OF YOU WHO TALK ABOUT ME THANKS FOR MAKING ME THE CENTER OF YOUR WORLD!

I can only please one person per day, today is not your day and tomorrow doesn’t look good either.

Ever stop to think, and forget to start again?

I am not a player…I’m the game

I’m not a blonde! I’m knot! I’m knot! I’m knot!

I Know I’m Not Perfect, but I’m So Close it scares me~! ~

I smile because I have no idea what is going on

I dont need Your Attitude, I Have One of My Own

****I’m not weird! I’m gifted****

You’re only bad if you’re caught… So that makes me a good girl, RIGHT!

~What a shame…looks like the ugly fairy kissed you on both cheeks!

CLICK YOUR HEELS AND SAY “I NEED A LIFE, I NEED A LIFE”

Before you criticize someone, you should walk a mile in her shoes. That way, when you criticize them, you’re a mile away and you have their shoes.

Hooked on funks worked far me, Kant cha tell?

DON’T LOOK AT ME IN THAT TONE OF VOICE

Success comes before work… only in the dictionary

~*Never fight with an ugly person~*~they have nothing to loose! *~

Do vegetarians eat animal crackers?

Everyone gets a chance in the spotlight; you can have it when I’m done!

~* Big Girls dont cry they get even*~

NO OFFICER THERE’S ANY BLOOD IN MY ALCOHOL SYSTEM!
In some cultures what I do is considered normal

Even if the voices are not real, they have some good ideas.

Roses are red violets are blue
sugar is sweet and so are you,
but the roses are wilting, the violets are dead
the sugar bowls empty and so is your head

If you don’t like the way I drive, get off the sidewalk

Mirrors don’t talk and lucky for you they don’t laugh!

I don’t come with dice-so don’t play me.

This is an inside joke and your on the outside!

-That’s all right, that’s okay, you’re going to pump my gas someday! –

Don’t think of it as losing, think of it as getting beat by a girl

Don’t Treat Me Any Differently than You Would the Queen

EVIL is just LIVE spelled backwards

Life isn’t a garden…so stop being a hoe!

HOW MANY BOWLS OF COURAGE DID U EAT THIS MORNING?

Roses are red violets are blue I’m skitzafranic and so am I!

Some mistakes are too much fun to only make once!

Fact: If you ever hurt me…you get it back 10 times worse.

I never knew my father was an alcoholic until he came home sober one night…”

“Winston, you are drunk.” – Lady Astor
“Yes my dear, but you are ugly, and in the morning I shall be sober” – Winston Churchill

“It’s not true that life is one damn thing after another. It’s the same damn thing over and over.”

How many frickin’ times do I have to say, ‘In the form of a question’, people?!?” – Alex Trebek

I no longer wish to belong to the kind of club that accepts people like me as members” – Groucho Marx

Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there.

I like to tell people I have the heart of a small boy. Then I say it’s in a jar on my desk.” – Stephen King

I get to go to lots of overseas places, like Canada.” – Britney Spears

Drugs cause amnesia and other things I can’t remember

How can there be self-help GROUPS?

What if you’re in hell, and you’re mad at someone, where do you tell them to go?

Save Your Breath … You’ll need it to blow up your date

Hey! Quit hogging all the ugly!

Don’t go away mad, just go away!

We’re having creative differences. I’m creative, you’re different

Don’t talk about yourself so much… we’ll do that when you leave.

I’d like to see things your way, but I’m not sure if I can stick my head that far up my ass.

What is your worst sin? My vanity. I spend hours before the mirror admiring my beauty. That isn’t vanity, dear, that’s imagination.

If your parents got a divorce would they still be brother and sister?

It’s a beautiful world but everyone’s insane.”

~Is Santa so jolly because he knows where all the bad girls live?

It’s not that I don’t like you! It’s just that when I’m not behind the mic I’m a person just like you!

A butch talks dirty to a women and its sexual harassement. A women talks dirty to a butch and its $3.95 a min.

“Drug laws create criminals”

Your friends are worth more than you think–$7.99 at least

“Always forgive your enemies-nothing annoys them so much.”

“If you need space, join NASA, baby”

Its not an attitude ,its the way I am

If the ocean was made of vodka and I were a duck, I would swim to the bottom and never come up.
But since the ocean isnt vodka and Im not a duck, Just hand me the bottle and shut the fuck up.

The attack of the killer kutings!

I know a lot of you will ask why my title is like that. Well a friend of mine was teasing me last Friday because of what happened to me at Ayala tower one lobby.

Yes I know, you find this kuting (kitten) cute. But for me I am damn scared of them. I don;t know why but seems like I always think that they will attack me anytime. But because of these kutings, I really, really hate them… Why? I will give you all the embarrassing and horrifying experiences I had with them:

1.) I was working then with call center when my bestfriend Shine and I decided to go down and just chill out for our lunch break. I was kinda pissed off at the office that night that we decided to sit at the driveway of our building. While chit-chatting, this kitten little by little approach us. If anyone knows the Export Bank Tower at Chino Roces Makati, this is where this incident happened. So while this little kuting was approaching us, we decided to go back inside the building. To our surprise, this kuting was rushing toward us and literally chasing me. Thank God there is a glass door that he slammed there while I rushed towards the elevator. Just imagine me running in heels in a building lobby because of this kuting. (I lost my poise there though :()

2.) Second was when my ex and I were swimming at their pool during a pool party. I was diving when I noticed after I emerged from the water that there was a cat sitting at edge of the pool beside the slide. I was freaking out and was shaking while my ex was trying to scare the cat away.. Once again, I lost my poise. 😦

3.) I went out on my very first date after my Kai siao with this guy. We went at Eagles Point Antipolo where we are enjoying the view when I felt something under the table.Something furry. When  I looked for it, I was stunned to see this cat rubbing his body against my feet. To my horror, I jumped on the table where my date was having his dinner and I was shaking. Just imagine it is an open bar, a lot of people are there, yet, I was like a crazy screaming because this cat. I thought that night, gosh, I will never ever have a chance to have a second date with this guy. But to my suprise, I got another chance.

4.) So after my horrible experience with cats during my first date, this guy and I had our vacation at Clark. While we are having this wonderful dinner by the pool, cats are swarming around us. Again, it happened. *Sigh*… But he finds it funny and cute, while I find it embarassing, horrific and scandalous. 😦

5.) And just last Friday, while walking at the lobby of Ayala Tower one, I noticed that there is a little kuting outside the door on which we will pass. When I confirmed it is indeed a kuting, I ran back and to make things worst, I accidentally unplugged the microphone of the priest conducting the mass at the lobby and I fell on my knees. I was wearing a dress that day and to my surprise, I stand up and pretend nothing happened but I am sure everyone is looking at me. I told again my friend about it, and he was laughing his head off because this.

I just wish my terrifying cat experiences will end.. 😦

Cats and kittens, please just stay out of my way…

Previous Older Entries